Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στην Ενηλίκων Παιδιών Εφηβων Οικογενειακή – Συστημική Ψυχοθεραπεία

Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στην Οικογενειακή – Συστημική Ψυχοθεραπεία Ενηλίκων Παιδιών Εφηβων.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ

  1. Η συστημική οπτική – προσέγγιση του προγράμματος

Η συστημική σκέψη ασχολείται με την πληθώρα των αλληλεπιδράσεων σε πολύπλοκα συστήματα. Βασίζεται αφενός σε ιδέες της συστημικής θεωρίας, η οποία θέτει στο επίκεντρο των παρατηρήσεών της τη δημιουργία, τις λειτουργίες και τις διαδικασίες διάδρασης των συστημάτων και αφετέρου σε κονστρουκτιβιστικές επιστημολογικές υποθέσεις.

Η συστημική θεραπεία είναι μία ιδιαίτερη ψυχοθεραπευτική διαδικασία με πληθώρα μεθόδων και τομέων εφαρμογής. Βλέπει τον κάθε άνθρωπο μέσα στη συναρμογή των σχέσεων του περιγύρου του και τα κλινικά συμπτώματα ως έκφραση ορισμένων σχημάτων σχέσεων.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις στοχεύουν στο να καταστήσουν σαφή τα σχήματα αυτά, να ενεργοποιήσουν τα αποθέματα και να διευρύνουν τις δυνατότητες δράσης των συμμετεχόντων.

Οι συστημικές εφαρμογές συμπεριλαμβάνουν εκτός από το κλινικό πεδίο και άλλους χώρους, όπως τη συμβουλευτική, την εποπτεία καθώς και την εξέλιξη των οργανισμών.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που αρθρώνουμε, αξιοποιεί διαλεκτικά τη συνεργασία και τη διαλογικότητα, την κριτική αποδόμηση και προσοχή στην πλαισίωση, την κριτική συνειδητοποίηση και την προοπτική κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως και την ερευνητική τεκμηρίωση της πρακτικής, μέσω και της εμπλοκής σε ερευνητικά εγχειρήματα. Ο επιστημολογικός προσανατολισμός του προγράμματος δηλαδή ξεκινά από τη ‘συνέργεια’ τριών εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, της μετανεωτερικής, της κριτικής και της εμπειρικά-τεκμηριωμένης.

Σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε και να υποστηρίξουμε τις αξίες και το θεραπευτικό ήθος  που δίνει έμφαση στον διάλογο, την αλληλεπίδραση των συστημάτων, τον πλουραλισμό προσεγγίσεων και τεχνικών, την έμφαση στο πλαίσιο και τις διαφορές, την πολυπολιτισμική ανοχή.

  1. Περιγραφή της δομής της Ολοκληρωμένης Τετραετούς Εκπαίδευσης στην Οικογενειακή – Συστημική Ψυχοθεραπεία
    Ενήλικων Παιδιών Εφήβων

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους η ομάδα του προγράμματος επεξεργάζεται τους βασικούς προσανατολισμούς στο πεδίο της συστημικής/οικογενειακής κλινικής πρακτικής, θεωρίας και επιστημολογίας, μέσα από το πρίσμα της οικογένειας.

Χρησιμοποιώντας θεωρητικές εισηγήσεις, βιωματικά παραδείγματα και ομαδική σύνδεση της θεωρίας με την πρακτική ανατρέχουμε την ιστορία και επιστημολογία της συστημικής σκέψης για να καταλήξουμε στις σύγχρονες, μετανεωτερικές και κριτικές προσεγγίσεις.

Παράλληλα, προσεγγίζουμε τους εξελικτικούς κύκλους μορφών της οικογένειας, τις πολιτισμικές κατασκευές για την οικογένεια και την παιδική ηλικία, όπως αυτές επηρεάζουν το πεδίο της πρακτικής μας.

Τέλος, μέσα από την κατασκευή γενεογραμμάτων και από αυτογνωσιακές ομαδικές εμπειρίες επεξεργαζόμαστε θέματα πλαισιωμένης θεραπευτικής επικοινωνίας, τις βασικές θεραπευτικές στάσεις και θεμελιώδεις αρχές της συστημικής πρακτικής, προνομίων, ενσώματης πρακτικής, αναστοχαστικότητας, καθώς και ζητήματα ισχύος/εξουσίας που επιδρούν στη θεραπεία.

Το δεύτερο έτος εστιάζει στη βιωματική επεξεργασία των θεραπευτικών εργαλείων για την εργασία με παιδιά, εφήβους και οικογένειες, μέσα από τη ‘διάπλαση’ μιας προσωπικής συστημικής πρακτικής.

Ξεκινώντας από τους τρόπους περιγραφής/κατανόησης των περιπτώσεων και των σχέσεων (συστημική διαγνωστική – διατύπωση περίπτωσης), μέσα από προσωπικά και θεωρητικά παραδείγματα αναστοχασμού για τις αξίες και την εξουσία του/της θεραπευτή/τριας (προσανατολισμός στον/στην πελάτη/τισσα, διαλογικότητα, ενσώματη πράξη, ευαισθησία στους σεξουαλικούς προσανατολισμούς και τους ρόλους των κοινωνικών φύλων) εξερευνούμε αναλυτικά μορφές παρέμβασης (ενδεικτικά: υποθέσεις, μεταφορές, ερωτηματοθεσία, αναπλαισίωση – τελικά σχόλια, θετική σύνδεση, ιστορίες, οικογενειακά γενεογράμματα, τελετουργίες, συστημικό γλυπτό, χιούμορ).

Αντίστοιχα, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη μαεστρίας για την εξέλιξη προσωπικών και ενσώματων στιλ συστημικού διαλόγου (ενδεικτικά: κυκλικό ερωτηματολόγιο, ερωτήσεις λύσεων/αποθεμάτων, ερωτήσεις για το μέλλον), μορφών συνεργατικής επεξεργασίας των γενεογραμμάτων, αλλά και ομαδικών θεραπευτικών πρακτικών (πχ αναστοχαστική ομάδα, ανοιχτός διάλογος, ομάδες αλληλο-εποπτείας, ομαδική αυτογνωσία).

Το τρίτο και το τέταρτο έτος έχουν σχεδιαστεί προκειμένου να γίνεται:

Εφαρμογή της θεωρίας και των δεξιοτήτων στην άσκηση της επαγγελματικής πρακτικής. Σε βάθος επεξεργασία και θεραπευτικός σχεδιασμός σε σχέση με επιμέρους  κλινικές εικόνες και συγκεκριμένες τυπολογίες συμπτωμάτων, που αναφέρονται σε οικογένειες, παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Ενδεικτικές Κλινικές εικόνες: Ιδεοψυχαναγκασμοί και Ψυχαναγκασμοί. Σωματικές Ασθένειες. Ψυχοσωματικά. Διαταραχές στην Πρόσληψη Τροφής. Αγχώδεις διαταραχές. Φοβίες. Κρίσεις Πανικού. Κατάθλιψη. Εξαρτήσεις.  Ψυχώσεις.  Μεταιχμιακή Προβληματική. Τραύμα – Μετατραυματικό στρες. Παιδική Κακοποίηση. Ενδοοικογενειακή βία.

Ενδεικτικές  Συστημικές Εφαρμογές: Συμβουλευτική γονέων. Συμβουλευτική ζεύγους.  Συστημική συμβουλευτική και σχολείο. Σχολική επιτυχία –αποτυχία και γονείς. Ψυχική ανθεκτικότητα. Μοντέλο της οικογενειακής θεραπείας στην ιατρική – χρόνιες ασθένειες.  Υποστήριξη οικογενειών και παιδιών που βιώνουν απώλεια, πένθος, σοβαρή ασθένεια.

Παράλληλα, μέσα από ένα πρίσμα πλουραλισμού, ενσώματου διαλόγου και πολυπολιτισμικότητας γίνεται επεξεργασία πολλών θεραπευτικών εργαλείων και τεχνικών (πχ διαγνωστικά εργαλεία, η τεχνική της  μη-βίαιης αντίστασης, συστημική παιγνιοθεραπεία, Phototherapy).

Στη διεξαγωγή των συναντήσεων συνδυάζονται θεωρία, πράξη, βίωμα. Παρέχεται πρόσβαση σε elearning, καθώς και δυνατότητα παρακολούθησης online.

Ανάμεσα στις γραμμές 
Εξίσου σημαντικό για μας είναι όσα μπορεί να μη διακρίνονται σε μια γραμμική περιγραφή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος.

Αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι βρίσκονται «ανάμεσα στις γραμμές» ενός κειμένου ως «κόλλα» που συνδέει με νόημα. Αυτά που επιτρέπουν να αναδυθεί η δημιουργική πλευρά της κυκλικής διαδικασίας σε ένα πλαίσιο μάθησης.

Απαραίτητα συστατικά ενός τέτοιου πλαισίου είναι για μας αρχικά, το ευχάριστο κλίμα, το γνήσιο ενδιαφέρον και οι γεμάτες σεβασμό και αναγνώριση σχέσεις.

Αλλά και διαδικασίες που δημιουργούν χώρο για παιχνίδι, αναστοχασμό και κριτική σκέψη.

Όλα αυτά που τελικά διαμορφώνουν μια εκπαιδευτική πορεία ως πλούσια εμπειρία, ως πηγή έμπνευσης και αυτογνωσίας, ως μια χρήσιμη και αποτελεσματική πρακτική.

Επιλέγοντας εν τέλει, έναν δρόμο που μας ταιριάζει, που οδηγεί στην επιθυμητή ποιότητα μιας επαγγελματικής ζωής και αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τον εαυτό μας στα πλαίσια που καλούμαστε να δουλέψουμε.