Έρευνα/Άρθρα

Εισήγηση – Συμμετοχή του Δικτύου στη Διημερίδα της Συστημικής Εταιρίας Β.Ελλάδας

Στην πρότασή μας αποσκοπούμε να συζητήσουμε τη σχέση της έννοιας του ‘εαυτού’ με την πολλαπλότητα των εννοιολογήσεων των συν-αισθημάτων, όπως και τη χρήση τους μέσα στις σύγχρονες συστημικές θεωρήσεις

“Χρήση ή/και αποδόμηση του δίπολου Καλό-Κακό στην θεραπευτική πρακτική: μετανάστευση & διαθεματικότητα”: Δημοσίευση

Παραθέτουμε μια δημοσίευση των μελών του Δικτύου Γ.Κεσίσογλου και Ι.Ρεβίθη από το περιοδικό Μετάλογος (2016) της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος….