δίκτυο συστημικών οικογενειακών θεραπευτών

δίκτυο οικογενειακών συστημικών θεραπευτών

Οι άνθρωποι που απαρτίζουμε το δίκτυο είμαστε μια συνεργασία, επαγγελματιών της ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτών που γνωριστήκαμε και σχηματίσαμε φιλικούς και επαγγελματικούς δεσμούς στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ). Συμπορευόμαστε επαγγελματικά, μοιραζόμαστε κοινές εκπαιδεύσεις στη συστημική θεραπεία, αρχές και αξίες στην πρακτική μας, καθώς και πολύπλοκες διαφορές που μας εμπλουτίζουν.

Αποφασίσαμε να συνδυάσουμε τις δραστηριότητες και τις θεραπευτικές πρακτικές μας δημιουργώντας το δίκτυο αυτό,  για να κάνουμε κάποια βήματα παραπέρα. Ένα τέτοιο  βήμα είναι να προτείνουμε και να υλοποιήσουμε  ένα πρόγραμμα (μετ)εκπαίδευσης για νεότερους συναδέλφους, το οποίο να επιστρέφει στην ‘οικογένεια’ αλλά να το κάνει με όρους, αξίες και πρακτικές που θεωρούμε κατάλληλες για τον  21ο αιώνα.

Τον Μάρτη του 2020, λοιπόν, ξεκινά η

Ολοκληρωμένη Τετραετής Εκπαίδευση στην
Οικογενειακή-Συστημική Ψυχοθεραπεία
Ενήλικων Παιδιών Εφήβων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (ψυχιάτρους, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές/τριες, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές/τριες, ειδικούς παιδαγωγούς) και σε αποφοίτους των αντίστοιχων κλάδων που ενδιαφέρονται επαγγελματικά να συνεργαστούν με οικογένειες, παιδιά και εφήβους.

Αυτές οι ικανότητες και γνώσεις μπορούν να εφαρμοστούν σε πολλούς τομείς εργασίας: σε κλινικά πλαίσια όπως παιδιατρικά και παιδοψυχιατρικά, σε ιδιωτικά γραφεία για ψυχοθεραπεία παιδιών και οικογενειών, σε ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς, σε μονάδες εφήβων καθώς και σε σχολικά πλαίσια.

Η πολυπρισματικότητα της συστημικής σκέψης που υιοθετούμε, αποδεικνύεται ως  η πλέον χρήσιμη επαγγελματική και επιστημονική προσέγγιση έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε με αίσθημα επάρκειας αλλά και αποτελεσματικά,  τα επίκαιρα αιτήματα και τις νέες προκλήσεις που προκύπτουν στα πλαίσια της εργασίας μας.

Η εκπαιδευτική διαδικασία εμπνέεται από τις αρχές της συνεργασίας, της ισοτιμίας, του σεβασμού, του διαλόγου, της περιέργειας και της συμμετοχικής  μάθησης. Στόχο έχει, δε, να συμβάλει σε είδη συζητήσεων και σχέσεων με τους εκπαιδευόμενους, που να επιτρέπουν τη πρόσβαση στη δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δυνατοτήτων, έτσι ώστε, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης,  να νιώθουν έτοιμες/οι να αναλάβουν υπεύθυνα συνεργασία με τους πελάτες ή αναφερόμενους ασθενείς.

Το πρόγραμμα πληρεί τα κριτήρια και τις οδηγίες εκπαίδευσης ψυχοθεραπευτών  του Επιμελητηρίου Ινστιτούτων Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA-TIC) ώστε ολοκληρώνοντας την εκπαίδευση του τετραετούς οι εκπαιδευόμενες /οι να γίνονται μέλη και πιστοποιημένοι οικογενειακοί θεραπευτές της EFTA.

Συντονιστές του δικτύου

Λαμπρινή Γρηγορίου

Η Λαμπρινή Γρηγορίου είναι Ψυχολόγος, συστημική ψυχοθεραπεύτρια- σύμβουλος, επόπτρια & εκπαιδεύτρια.
Είναι απόφοιτη του τμήματος Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
Έχει  μετεκπαιδευτεί στη Συστημική Ψυχοθεραπεία και συμβουλευτική στο  Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, στη Συστημική Ψυχοθεραπεία Παιδιών και Εφήβων, στην Κοινωνική ψυχολογία, στην Υποστήριξη Παιδιών που βιώνουν απώλεια ή σοβαρή ασθένεια και  στη Συστημική θεραπεία συγκεκριμένων κλινικών εικόνων.
Ασκεί το επάγγελμα της Ψυχολόγου ιδιωτικά και συμμετέχει ως εκπαιδεύτρια ψυχοθεραπείας  σε Ινστιτούτα Συστημικής Εκπαίδευσης. Εργάζεται ως ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και ενηλίκων και ως σύμβουλος μάθησης και εξέλιξης σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Έχει εργαστεί μεταξύ άλλων ως σύμβουλος σε σχολείο δεύτερης ευκαιρίας στις φυλακές Διαβατών, ως παιδαγωγός σε ειδικό σχολείο, σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία. Υπήρξε επίσης ιδιοκτήτρια παιδικού σταθμού για πολλά χρόνια.
Είναι τακτικό μέλος της Συστημικής Εταιρείας Β. Ελλάδας και πιστοποιημένη Οικογενειακή- Συστημική θεραπεύτρια από  την European Family Therapy Association ( EFTA).

Γιώργος Κεσίσογλου

Ο Γιώργος Κεσίσογλου (Ph.D) εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχολόγος και οικογενειακός θεραπευτής. Υπήρξε επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Ποιοτικής Έρευνας και του τομέα Ψυχολογίας του Φ.Π.Ψ. Ε.Κ.Π.Α. όπου εκπόνησε μεταδιδακτορική έρευνα. Έχει διδάξει επί συμβάσει μαθήματα Κοινωνικής Ψυχολογίας, Ποιοτικής Έρευνας και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Ε.Κ.Π.Α. και το Π.Δ.Μ. 

Απόφοιτος και διδάκτορας του τμήματος Ψυχολογίας του Α.Π.Θ., μέλος της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας (ΕΛΨΕ) και της Συστημικής Εταιρείας Β. Ελλάδας (ΣΕΒΕ), ενδιαφέρεται για κριτικές, πολυπολιτισμικές και κοινωνικοκονστρουξιονιστικές προσεγγίσεις στη ψυχοκοινωνική μέριμνα και θεραπεία.

Ιωάννα Ρεβίθη

Η Ιωάννα Ρεβίθη είναι ψυχολόγος (Ε.Κ.Π.Α.) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική και Κλινική Ψυχολογία (Α.Π.Θ.) ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ. Έχει εκπαιδευτεί στη Συστημική Συμβουλευτική και Θεραπεία καθώς και στην Τραυματοθεραπεία emdr σε ενήλικες και παιδιά. Έχει εργασθεί με παιδιά και οικογένειες σε διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια αλλά και ως καθηγήτρια ψυχολογίας και συντονίστρια ομάδων. Ασκεί ιδιωτικό επάγγελμα ως συστημική θεραπεύτρια με παιδιά, εφήβους, ενήλικες, ζευγάρια και οικογένειες.
Είναι μέλος της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Επικοινωνήστε μαζί μας

Λυκείου 38 15342 Αγία Παρασκευή

Email: family.systems.network.gr@gmail.com

Social Media