Ριζώματα: από τον gregory bateson στους Deleuze & Guattari και τη μεταμοντέρνα συστημική/αφηγηματική θεραπεία

3η χρονιά του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα”

Στην πρώτη χρονιά του σεμιναρίου (2020-2021), χαρτογραφήσαμε την ιστορική εξέλιξη των ιδεών και των θεωριών της συστημικής/οικογενειακής θεραπείας, από την πρώτη κυβερνητική και τους Norbert Wiener, τα συνέδρια Macy, κλπ, στη δεύτερη Κυβερνητική και τους Gregory Bateson και Heinz von Foerster, τις συνδέσεις με την ψυχαναλυτική σκέψη, τους τρόπους που γεωγραφικά εξελίχθηκε και διαφοροποιήθηκε η οικογενειακή θεραπεία, αλλά και στο τέλος, τις σημερινές εξελίξεις, με την εννοιολόγηση της Hofman περί “ριζωμάτων”.

(Για μια σύνοψη των σχετικών θεματικών και εκπαιδευτικό ιστορικό υλικό, μπορείτε να δείτε την fb ομάδα: Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα)

Στη δεύτερη χρονιά (2021-2022), μετεξελιχθήκαμε σε ομάδα ανάγνωσης και εστιάσαμε σε βάθος στη μελέτη των “Βημάτων για μια Οικολογία του Νου” του Gregory Bateson, διαβάζοντας και συζητώντας κεφάλαιο-κεφάλαιο, προκειμένου να εντοπίσουμε την εξέλιξη της σκέψης του και τις ιδέες που προσέφερε στη συστημική θεραπεία και πρακτική.

Φέτος, την τρίτη χρονιά (2022-2023), θα επιχειρήσουμε μια εξερεύνηση των ριζωμάτων, δηλαδή της έννοιας από την οικολογία που εισήγαγε ο Bateson, σε συνέχεια της έννοιας του πλατώματος (plateau), την οποία ανέπτυξαν οι Gilles Deleuze & Felix Guattari στο έργο τους Χίλια Πλατώματα (Mille Plateaux). Η έννοια αυτή φάνηκε χρήσιμη ως αναλογία για τις συνδέσεις που στηρίζουν και δίνουν ζωή και στην συστημική σκέψη, τόσο από την Hoffman, όσο και σε νεότερα ρεύματα, στην αφηγηματική και διαλογική προοπτική.

Στην τρίτη χρονιά λοιπόν θα επιχειρήσουμε να διατρέξουμε αυτή την πορεία θεωρητικών αλληλεπιδράσεων, μελετώντας χαρακτηριστικά κείμενα και συζητώντας τις συνδέσεις ανάμεσα στην θεωρία, την πολιτική και την θεραπευτική πρακτική, όπως επικεντρώνονται στην έννοια/αναλογία των ριζωμάτων.

Οι συναντήσεις του σεμιναρίου θα διεξάγονται, την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα (Οκτ 2022 – Μάη 2023) από τις 18:00-20:00. Η συμμετοχή προϋποθέτει μια σχετική δέσμευση, διάθεση για μελέτη και συζήτηση, ενεργητικές παρουσιάσεις και επαρκή κατανόηση αγγλικών θεωρητικών κειμένων.

Κόστος συμμετοχής: 200 ευρώ.

Για πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής και επικοινωνία: giorgos.kesisoglou@gmail.com

Related Posts

Leave a comment