Νέο Σεμινάριο Ιστορίας & Θεωρίας της συστημικής οπτικής (1 έτος – online)

Περίληψη:

Ο 20ος αιώνας της συστημικής/οικογενειακής σκέψης: Θεωρητικές ιδέες και εξελίξεις στην ιστορική περιπέτεια των συστημικών/οικογενειακών θεραπευτικών πρακτικών.

Περιγραφή:

Στο ερευνητικό αυτό σεμινάριο, στόχος είναι να ιχνηλατήσουμε την πολυπρισματική ιστορική εξέλιξη της συστημικής/οικογενειακής θεραπείας. Εστιάζοντας στην κριτική αντίστιξη των κλινικών με τις θεωρητικές προσεγγίσεις, θα αναζητήσουμε τα ιστορικά ίχνη και τις τομές των προσεγγίσεων (πχ ιστορία, ανθρωπολογία, πολιτική οικονομία, πολιτισμός) που γονιμοποίησαν τις θεραπευτικές πρακτικές. Μέσα από τη συναρμογή των πρωτότυπων θεωρητικών κειμένων με τις βιογραφίες των θεωρητικών, αλλά και με την προβολή και το σχολιασμό ιστορικών οπτικών τεκμηρίων, θα περιδιαβούμε το πλαίσιο των συστημικών ιδεών και πρακτικών ως μια εξελισσόμενη ιστορική περιπέτεια. 

Ενδεικτικές κατευθύνσεις:

• Πως προήλθαν οι συστημικές ιδέες από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο;

• Τι συζητούσαν εκεί στα συνέδρια Macy;

• Πως διασταυρώνονται οι ιδέες της συστημικής με τις ψυχαναλυτικές θεωρίες;

• Πως συνδέονται με τα new age κινήματα των 60s;

• Ποια η σχέση της κυβερνητικής με την ρομποτική, την ανάπτυξη των Η/Υ, την τεχνητή νοημοσύνη;

• Πως αναδύθηκαν οι έννοιες της αυτοποίησης, της αναστοχαστικότητας, των ριζωμάτων;

• Πως η έννοια της εξουσίας τέμνει το συστημικό προσανατολισμό;

• Πως εφαρμόστηκαν οι συστημικές ιδέες στα σοσιαλιστικά πειράματα του 20ου αιώνα;

Δομή:

Το σεμινάριο θα πορεύεται σε δυο παράλληλα μονοπάτια, τα οποία συμβαδίζουν ιστορικά: το πρώτο μονοπάτι ξεκινά από την προσωπική ιστορία για την οικογενειακή θεραπεία της Lynn Hoffman (2006), που περιγράφει βιωματικά την εξέλιξη των κλινικών πρακτικών της οικογενειακής θεραπείας, ενώ το δεύτερο θα αφορμάται από την πρωτότυπη βιβλιογραφία της συστημικής θεώρησης και της κυβερνητικής προοπτικής.

Που Απευθύνεται;

Απευθύνεται σε θεραπεύτριες και θεραπευτές που εμπνέονται από τη συστημική θεώρηση, εκπαιδευόμενες και εκπαιδευόμενους στην οικογενειακή συστημική θεραπεία, απόφοιτες και απόφοιτους κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών που ενδιαφέρονται για την ιστορία και φιλοσοφία των θεραπευτικών ιδεών, και άλλ@ς που επιθυμούν να εμβαθύνουν κριτικά στην ιστορία και θεωρία της συστημικής προοπτικής.
Αποσκοπεί να εμπλουτίσει το θεωρητικό πλαίσιο των θεραπευτικών πρακτικών, αναδεικνύοντας τις γόνιμες ιστορικές συγκλίσεις, τις διαφορές αλλά και τις θεωρητικές συνδέσεις ανάμεσα στις επιστήμες και τις θεραπευτικές εφαρμογές τους.

Συντονίζουν:

Γ.Κεσίσογλου, ψυχολόγος, συστημικός θεραπευτής

Ι.Α. Ρεβίθη, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια

Λ.Γρηγορίου, ψυχολόγος, συστημική θεραπεύτρια

Τρόπος Διεξαγωγής:

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί μέσω τετράωρων μηνιαίων διαδικτυακών συναντήσεων (μέσω της πλατφόρμας bigbluebutton) ενώ θα χρησιμοποιεί τη μεθοδολογία της μεικτής μάθησης (blended learning), αξιοποιώντας τη δημιουργική ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων μέσω συμμετοχικών αναγνώσεων/υπομνηματισμού, παρουσιάσεων και κριτικών συζητήσεων της βιβλιογραφίας που θα δοθεί και των οπτικών τεκμηρίων που θα παρουσιαστούν.

  • Θα διεξαχθούν 10 συναντήσεις της ομάδας, 9 συναντήσεις διδακτικές, και μια τελική συνάντηση παρουσιάσεων και αναστοχασμού.
  • Στόχος είναι τα άτομα που θα συμμετέχουν να παράγουν ένα κριτικό δοκίμιο 3-4.000 λέξεων επί των θεματικών που θα επεξεργαστούμε, το οποίο θα δημοσιευτεί σε κάποια μορφή.
  • Απαραίτητη για τη μελέτη της βιβλιογραφίας είναι η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Στο τέλος των συναντήσεων θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής από το Δίκτυο Οικογενειακών Συστημικών θεραπευτών.

Κόστος €200 ετησίως για τα έξοδα του σεμιναρίου. Για την προπληρωμή του ποσού, θα υπάρχει έκπτωση 25%.

Για πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος:

    Related Posts

    Leave a comment