“Συστημική (και) Έρευνα: Ασεβείς & Δημιουργικές Πρακτικές”

2 Κύκλοι Διαδικτυακών Εργαστηρίων (2021-2022)

  • Οκτ 2021- Ιαν 2022: Θεωρητική Πλαισίωση και Πρόσληψη, Ακαδημαϊκή Συγγραφή, Αναστοχαστική (Ομαδική) Γραφή
  • Μάρ 2022 – Ιούν 2022: Ασεβής Αναστοχαστικότητα, Δημιουργική Γραφή στην Έρευνα, Ομάδες Συγγραφής

Συντονιστές – Εισηγητές:

Γιώργος Κεσίσογλου (Ph.D) – Ψυχολόγος – Συστημικός Θεραπευτής

Κωστούλα Μάκη (Ph.D) – Ψυχολόγος – Εικαστική Θεραπεύτρια

Οι δυο αυτοί κύκλοι των προτεινόμενων εργαστηρίων αποβλέπουν να φωτίσουν και να θεμελιώσουν μια συστημική προοπτική στα ερευνητικά εγχειρήματα των κοινωνικών και θεραπευτικών επαγγελμάτων, ενώ παράλληλα θα συντελέσουν στη συστηματική κριτική επεξεργασία θεωρίας και πράξης, τοποθετώντας τον κριτικό αναστοχασμό σε κάθε φάση της θεραπείας και της έρευνας. Ο κάθε κύκλος οικοδομείται γύρω από την παραγωγή ενός μικρού ερευνητικού project, το οποίο θα συντίθεται από τις μικρές ασκήσεις γραφής και τα αναγνώσματα που θα δίνονται ανάμεσα στις συναντήσεις. Οι ομάδες θα συναντιούνται διαδικτυακά μηνιαία, για περίπου 4 ώρες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα (αλληλο)υποστηρικτικό ομαδικό πλαίσιο για τους πειραματισμούς με την συγγραφή μιας συστημικής έρευνας ή με οποιουδήποτε τύπου ερευνητικό ερώτημα που συνδιαλέγεται με κριτικές θεωρίες των κοινωνικών/ανθρωπιστικών επιστημών.

Στον πρώτο κύκλο, ακολουθώντας ένα παράλληλο ρεύμα στις κυρίαρχες ερευνητικές θεωρήσεις, όπως πχ περιστασιοποιείται στα Συνέδρια Συστημικής Έρευνας της Χαϊδελβέργης, θα χαρτογραφήσουμε τις συστημικές θεωρήσεις και τους τρόπους πρόσληψής τους, θα συνομιλήσουμε με διαφορετικές κριτικές μεθοδολογίες και τους μεταξύ τους διαλόγους, ενώ παράλληλα θα εξασκηθούμε, ομαδικά και ατομικά, τόσο στην ‘πετυχημένη’ ακαδημαϊκή γραφή, όσο και σε τεχνικές αναστοχαστικής γραφής που αφορούν κλινικά περιστατικά (clinical case studies) ή άλλα συμβάντα που συνδέονται με τις επαγγελματικές/ερευνητικές πρακτικές των συμμετεχόντων.

Στον δεύτερο κύκλο, θα πειραματιστούμε περισσότερο μέσα στις ομάδες συγγραφής, για να παίξουμε με την οπτική της ασέβειας στην έρευνα και να εφαρμόσουμε δημιουργικές προσεγγίσεις (πχ διάλογοι, φωτογραφίες, ποιητικά κείμενα, αυτοεθνογραφία, αυτο-θεωρία, κλπ), για την διερεύνηση θεραπευτικών συστημάτων, μέσα από την αναρώτηση της θέσης των ερευνητών/παρατηρητών. Η διαδικασία αυτή θα παραμείνει ανοιχτή καθώς σε όλη τη διάρκειά της οι συμμετέχοντες θα μπορούν να προσθέσουν στον κριτικό αναστοχαστικό αυτόν διάλογο κείμενα ή ερευνητικές θέσεις που αγγίζουν τα δικά τους ερευνητικά/θεραπευτικά ενδιαφέροντα. Στο τέλος αυτού του κύκλου η ομάδα θα προβεί σε κριτικές τοποθετήσεις ως προς το περιεχόμενο και τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Επίσης οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τη δική τους πορεία και τοποθέτηση ως προς την εκπαιδευτική διεργασία και ως προς την εξέλιξη των δικών τους θεραπευτικών πρακτικών/ερευνητικών θεμάτων.

Στους δυο κύκλους απαιτείται η ενεργητική συμμετοχή σε ομάδες συγγραφής και η συστηματική χρήση αναστοχαστικού ημερολογίου. Θα χρησιμοποιηθούν διαδικτυακά εργαλεία (e-learning) και μέθοδος project. Και στους δύο κύκλους θα αξιοποιηθούν ποικίλα θεωρητικά αποσπάσματα από τον χώρο της συστημικής και κριτικής θεωρίας, τα οποία θα προσαρμόζονται και θα συνομιλούν με τα επιμέρους ερευνητικά/θεραπευτικά ενδιαφέροντα των συμμετεχόντων/ουσών στο πλαίσιο μιας διαδικασίας που θα συνδέει το προσωπικό με το ομαδικό καθώς και τις διάφορες θεωρητικές/θεραπευτικές τοποθετήσεις μεταξύ τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

  • Εξοικείωση με τη συστημική θεωρία και πράξη σε μια διαρκή κριτική επανατοποθέτηση.
  • Κριτική αφομοίωση διαφορετικών θεωριών/μεθοδολογιών και σύνδεσή τους με τα ερευνητικά/θεραπευτικά ερωτήματα των συμμετεχόντων/ουσών.
  • Συστηματική εργασία στον κριτικό αναστοχασμό σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο.
  • Διεύρυνση των ερευνητικών/θεραπευτικών ικανοτήτων και αποθεμάτων των συμμετεχόντων ως προς τις ερευνητικές/θεραπευτικές πρακτικές τους.
  • Πολύπλευρη εποπτεία ατομικά και ομαδικά ως προς κάθε ερευνητικό/θεραπευτικό στάδιο.
  • Αναγνώριση της σημασίας που έχει η δημιουργία ενός ανοιχτού διαλογικού χώρου που περιλαμβάνει διαφορετικές θεωρίες και τοποθετήσεις ατομικά και ομαδικά.

Σε ποιους απευθύνεται:

Απευθύνεται σε επαγγελματίες και εκπαιδευόμενους/ες συστημικούς θεραπευτές/τριες που ενδιαφέρονται να εμπλουτίσουν τις οπτικές και την πρακτική τους με τη δημιουργική συστημική έρευνα και την αναστοχαστική επεξεργασία κλινικών περιστατικών ή και σε άλλης προσέγγισης θεραπευτές/τριες που χρησιμοποιούν συστημικές προσεγγίσεις. Απευθύνεται επίσης σε φοιτητές ψυχολογίας και κοινωνικών επιστημών που επιδιώκουν να εξοικειωθούν με τα εργαλεία της ακαδημαϊκής γραφής αλλά και να πειραματιστούν με δημιουργικές προσεγγίσεις στην έρευνα, ή/και την αναστοχαστική συγγραφή. Μπορεί να ενδιαφέρει επίσης θεραπευτές/τριες που βρίσκονται στο στάδιο συγγραφής και δημοσίευσης ερευνών και τελικών εργασιών (διατριβές, μεταπτυχιακά), και οι οποίες/οι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τα συγγραφικά τους εργαλεία.

35 ώρες Συναντήσεων (περίπου)

80 ώρες προσωπικής μελέτης

Κόστος: 200 ευρώ.

Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών 8 άτομα

επικοινωνία και δηλώσεις ενδιαφέροντος: family.systems.network.gr@gmail.com ( και 6981714143)

Related Posts

Leave a comment