εαυτός

Εισήγηση – Συμμετοχή του Δικτύου στη Διημερίδα της Συστημικής Εταιρίας Β.Ελλάδας

Στην πρότασή μας αποσκοπούμε να συζητήσουμε τη σχέση της έννοιας του ‘εαυτού’ με την πολλαπλότητα των εννοιολογήσεων των συν-αισθημάτων, όπως και τη χρήση τους μέσα στις σύγχρονες συστημικές θεωρήσεις