“Χρήση ή/και αποδόμηση του δίπολου Καλό-Κακό στην θεραπευτική πρακτική: μετανάστευση & διαθεματικότητα”: Δημοσίευση

Παραθέτουμε μια δημοσίευση των μελών του Δικτύου Γ.Κεσίσογλου και Ι.Ρεβίθη από το περιοδικό Μετάλογος (2016) της Συστημικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος. Στη δημοσίευση αυτή, αφορμώμενοι από ένα κλινικό περιστατικό, συζητάμε θέματα ηθικής έναντι των προκλήσεων που φέρνει η μετανάστευση και η διαθεματική προοπτική στη θεραπεία.

κεσίσογλου – ρεβίθη – μετάλογος 2016

Leave a comment