συστημική

Ριζώματα: από τον gregory bateson στους Deleuze & Guattari και τη μεταμοντέρνα συστημική/αφηγηματική θεραπεία

3η χρονιά του σεμιναρίου “Κυβερνητική, Συστήματα, Ριζώματα” Στην πρώτη χρονιά του σεμιναρίου (2020-2021), χαρτογραφήσαμε την ιστορική εξέλιξη των ιδεών και…

Εισήγηση – Συμμετοχή του Δικτύου στη Διημερίδα της Συστημικής Εταιρίας Β.Ελλάδας

Στην πρότασή μας αποσκοπούμε να συζητήσουμε τη σχέση της έννοιας του ‘εαυτού’ με την πολλαπλότητα των εννοιολογήσεων των συν-αισθημάτων, όπως και τη χρήση τους μέσα στις σύγχρονες συστημικές θεωρήσεις